Verksamhetsenheter

Tammerfors universitetssjukhus Tays består av fem olika sjukhusen. På Tays Centralsjukhus vårdas de flesta av Tammerfors universitetssjukhusets patienter.

Till Tays hör förutom Tays Centralsjukhus även:

På Centralsjukhusets område finns också Tays Hjärtsjukhus, Ledprotessjukhuset Coxa, Fimlab laboratorier och Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum och apoteksaffärsverk.