Ledprotessjukhuset Coxa

Vi är Finlands enda sjukhus som endast är specialiserat på ledplastik och sjukhuset sysselsätter cirka 300 topp specialister. Patientsäkerheten på Coxa är internationellt sett av toppklass.

Ledprotessjukhuset Coxas viktigaste syfte är att erbjuda patienterna den bästa möjliga vården så att de så fort som möjligt kan återfå sin förmåga att fungera i vardagen. Tack vare individuell, högklassig vård som grundar sig på forskningsdata kan vi ge patienterna möjlighet att på nytt få glädjas över att röra sig.

Ryktet som en toppenhet har också medfört mer ansvar, eftersom man i Finland i allt högre grad koncentrerar de mest krävande ledprotesoperationerna till Coxa. Coxa är Finlands ledande sjukhus inom reoperation av ledproteser, för vilka det krävs erfarna kirurger med specialkompetens. Till våra specialkompetensområden hör också vård av tumör- och infektionspatienter.

Direkt till Coxa med remiss från hela Finland

Från och med 2014 har patienten haft rätt att fritt välja vilket offentligt sjukhus i Finland som helst vid behov av specialiserad sjukvård. Du kan ansöka om vård på Coxa med remiss av en legitimerad läkare. Av remissen ska det framgå att patienten har rätt att fritt välja vårdställe.

I och med valfriheten inom specialiserad sjukvård betalar patienter som väljer Coxa samma avgift som för vård på den egna kommunens närsjukhus.

FPA ersätter resekostnaderna från patientens hemkommun till det närmaste universitetssjukhuset. Valfriheten omfattar också uppföljning efter ledprotesoperation och reoperationer.

Ledning

Verkställande direktör Kristiina Michelsson
Ekonomichef Sami Ahlström
Chefsöverläkare Teemu Moilanen
Överskötare Minna-Riikka Rantala