Tays Centralsjukhus

På Tays centralsjukhus vårdas de flesta av Tammerfors universitetssjukhus patienter. Vi tillhandahåller expertkunskap inom nästan alla medicinska specialområden. Tays har ansvar för krävande specialsjukvård för över en miljon finländare.

Utöver patienter från Birkaland vårdar vi också patienter från bland annat Centrala Tavastland, Päijänne-Tavastland och Syd-Österbotten. En stor del av invånarna på Vasa sjukvårdsdistrikts område har också valt oss som universitetssjukhus.

Det krävs en remiss av den vårdande läkaren för att få undersökning och vård av specialläkare på vårt sjukhus. Av det totala antalet patienter på Tays centralsjukhus kommer ungefär hälften till sjukhuset direkt via jouren utan remiss.

Till Tays hör förutom centralsjukhuset även

  • Tays Hatanpää sjukhus i Tammerfors
  • Tays Valkeakoski sjukhus i Valkeakoski
  • Tays Sastamala sjukhus i Vammala
  • Pitkäniemi psykiatriska sjukhus i Nokia
  • Enheterna för vård av personer med utvecklingsstörning på Pitkäniemi i Nokia

På samma område som centralsjukhuset finns också Tays Hjärtsjukhus, Ledprotessjukhuset Coxa, Fimlab laboratorier, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum och apoteksaffärsverk samt patienthotellet Norlandia Care Tampere. Remisser för patienter som valt Coxa eller Hjärtsjukhuset som vårdplats riktas också till Tays eller Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Sjukhuset fungerar som undervisningssjukhus i tätt samarbete med medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet och yrkeshögskolan i Tammerfors.

Om du vill använda din rätt att välja specialsjukvård på Tays, kan du be om mer information av våra servicerådgivare.

Tays förnyas

Vi förnyar vår verksamhet för att kunna trygga hälsotjänster som uppfyller dagens krav till den växande befolkningen på vårt område Det här förutsätter nya byggnader och renovering av gamla delar som delvis är i dåligt skick.

Förnyelsen gör det möjligt för oss att tillgodose det växande behovet av tjänster, förbättra patientsäkerheten, underlätta patienternas ärendeskötsel, skapa fungerande arbetsmiljöer och förbättra rörligheten för människor och varor. De nya lokalerna ger ökad integritet och trivsel för patienterna, och anhöriga får bättre möjligheter än tidigare att närvara i vården.

Ledning

Tf. Direktör för Birkalands sjukvårdsdistrikt Juhani Sand
Adminstrativ överskötare Elina Mattila