Tays förnyas

Tammerfors universitetssjukhus förnyas. Följande årtionde vårdas patienterna på ett helt nytt sätt på Tammerfors universitetssjukhus (Tays). I framtiden sker den specialiserade sjukvården i samarbete mellan patienter, anhöriga och personal.

Vi förnyar största delen av våra vårdlokaler. Våra nuvarande lokaler har blivit trånga eftersom regionens åldrande befolkning och kraftiga befolkningstillväxt gör att antalet patienter ständigt ökar. Dessutom utvecklas vårdpraxis och –möjligheterna hela tiden, vilket gör att de delvis föråldrade lokalerna inte längre uppfyller de framtida kraven i verksamheten.

I takt med att vi förnyar lokalerna förnyar vi också vårdpraxis. Vi förnyar bland annat verksamhetsmodellerna för poliklinikerna, avdelningarna och operationssalarna samt beställnings-, leverans- och lagringssystemen i anslutning till dem.

Välkommen till framtidens sjukhus

Utan förnyelser kan vi inte möta framtidens vårdkrav.

Fokus inom specialsjukvården är patienternas behov av fungerande tjänster, anhörigas delaktighet i vården och ökade möjligheter till öppenvård. Nyckelordet är patientcentrering, där säkerhet, smidighet och trivsel betonas.

I framtiden behandlas vissa sjukdomar och skador smidigt på en och samma enhet, från det att patienten kommer för vård tills patienten åker hem.

Enkelt att sköta ärenden

Enkel ärendehantering hör till god service. Den mest synliga förändringen i ärendehanteringen är att huvudentrén förstoras och att kundservicecentralen finns vid entrén, dit man även kan komma direkt från det underjordiska parkeringshuset.

Den nya huvudentrén gör att sjukhuset, som tidigare upplevts som splittrat, bildar en enhetlig och verskådlig helhet. På så sätt förbättrar vi trivseln för patienterna, besökarna och personalen. Det blir också lättare att komma till sjukhuset tack vare möjligheten att sköta ärenden och anmäla sig elektroniskt.

Enhetligt

Vi bygger nytt och renoverar gammalt. I de nya byggnaderna finns nya och moderna lokaler för de funktioner som behöver dem mest. De bildar enhetliga helheter bland annat för högklassig och effektiv vård av barn, unga och föderskor samt patienter med problem i stöd- och rörelseorganen.

De nya byggnaderna färdigställs stegvis, varefter renoveringskedjan av sjukhusets gamla delar startar. Tidtabellen fastställs vartefter planerna framskrider.

Allt för patientens bästa

Det nya Tays förenar oss. Moderna lokaler gör det lättare för såväl personal som patienter att förflytta sig.

Samtidigt ökar effektiviteten i verksamheten, patientsäkerheten och integriteten. Till exempel genom att öka antalet enpersonsrum kan vi förhindra att MRSA-bakterier och andra mikrober sprids. Genom att öka integriteten ökar såväl trivseln som anhörigas möjligheter att närvara.

Reformprogrammet i ett nötskal

Tammerfors universitetssjukhus är den klarast lysande stjärnan inom specialiserad sjukvård i Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Vi sörjer för sådant som våra kunder värdesätter. Att människorna ger oss sitt förtroende och ägarsammanslutningarna sitt stöd uppmuntrar oss att agera etiskt korrekt och med respekt för våra kunder. Förutsättningen för detta är den yrkeskompetens, som uppkommer i samarbetet med universitetet och andra samarbetspartner.

Reformprogrammet säkerställer att vi kan erbjuda högklassiga och kundcentrerade hälso- och sjukvårdstjänster även i framtiden. Dessutom skapar byggandet arbete i Birkaland som motsvarar upp till 3 300 årsverken.

Reformprogrammet i siffror

  • 7 enhetliga funktionella delprojekt
  • 18 enhetsspecifika funktionella delprojekt
  • 7 delprojekt inom byggande:
  • Sammanlagt byggs ca 98 000 m2 nya lokaler.
  • Sammanlagt renoveras ca 40 000 m2 gamla lokaler i A-, K- och B-byggnaderna.

Omfattar 4 nya byggnader

D-byggnaden: vård av gravida, föderskor och nyfödda, vård av patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, blodkärlskirurgi, åtgärdsradiologi, laboratoriets provtagning samt huvudentré och instrumentvård

L-byggnaden: barn- och ungdomscentrum

N-byggnaden: Tays Hjärtsjukhus

Underjordiskt parkeringshus

E-byggnaden: njurcentrum och infektionsenhet

Kostnaderna för nybyggnaderna och renoveringen uppgår till 330 MEUR, och därtill genomförs på Tays nödvändiga arbeten med anknytning till infrastrukturen.