E-byggnaden

Den nya E-byggnaden vid Tays blev färdig hösten 2015. I byggnaden finns njurcentrum och infektionsenheten.

E-byggnaden är belägen mitt i sjukhusområdet, omgiven av den höga B-delen, den lägre A-delen och Coxa. Byggnaden omfattar tre våningar för vård av patienter.

De nya lokalerna medför stora förbättringar för njur- och infektionspatienternas trivsel samt för patientvårdens praktiska arrangemang. Enheter som tidigare var utspridda på olika håll finns nu på en och samma plats.

Planeringsteman Längelmävesi och talldungen

E-byggnaden skiljer sig från Tays nuvarande vita byggnader. Fasaden har en grön ytbeläggning av betong och glas, i vilken furu används som grafiskt element. Tallar är typiska för trädbeståndet på området.

Det bärande temat som upprepas inomhus är Längelmävesi. Vattnet utgör ett väsentligt inslag i vården av dialyspatienterna.  Vattnet kommer till synes i inredningslösningarna och i glaskonstnären Markku Salos verk Vattnets berättelser som sträcker sig genom tre våningar.

E-byggnaden är den första delen av Tays vidlyftiga ombyggnadsprogram inom vilket sjukhusets rutiner och lokaler förnyas.

E-byggnaden i korthet

Funktioner: njursjukdomar och infektionssjukdomar
Läge: Mitt på Centralsjukhusets område, på platsen för den gamla O-byggnaden
Tidsplan: Byggnaden blev färdig i oktober 2015, vården av patienter inleddes etappvis från och med november 2015.
Sammanlagd våningsyta: 8 170 bruttokvadratmeter, vård av patienter på 3 våningsplan
Entreprenör: Peab Oy
Kostnader: ca 27 miljoner euro
Kontaktuppgifter: Projektchef för byggarbetet, sjukhusingenjör Esa Rinta-Jaskari