F-byggnaden

F-byggnaden som färdigställs 2020 kommer att inhysa klinisk isotopmedicin och hematologi.

Kort om F-byggnaden

  • Funktioner: klinisk isotopmedicin och hematologi

  • Läge: I kanten av centralsjukhusets område mot Teiskontie, på platsen av den tidigare M-byggnaden

  • Tidsplan: Byggnaden beräknas stå klar i maj 2020 och verksamheten ska inledas i september 2020

  • Totalyta: 9 154 bruttokvadratmeter, vård av patienter på tre våningsplan

  • Entreprenör: TYL-F eller arbetssammanslutning Aki Hyrkkönen Oy och Alasen Rakennus Oy

  • Kostnad: Cirka 32 miljoner euro

Ansvarsperson

Projektchef för byggverksamheten, driftchef Jarno Virolainen