Nya byggnader på entrésidan

Det mest omfattande byggprojektet i Tays historia genomförs som bäst på Tays entrésida. Där uppförs tre nya byggnader och ett underjordiskt parkeringshus. Byggobjekten kommer att färdigställas etappvis under perioden 2018-2020.

Oavsett byggarbetena fortgår sjukhusets verksamhet utan avbrott. För att säkerställa en smidig verksamhet och trygga färdleder måste vi vidta ett antal specialarrangemang.

På entrésidan uppförs:

D-byggnaden

 • Funktioner: vård av gravida, föderskor och nyfödda, behandling av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, kärlkirurgi och åtgärdsradiologi samt huvudentré och instrumentvård
 • Läge: Centralsjukhusets entrésida, den gamla D-byggnadens plats
 • Sammanlagd våningsyta: 37 165 kvadratmeter, sammanlagt 9 våningar
 • Tidsplan: tas i bruk i januari 2020

L-byggnaden

 • Funktioner: vård av barn och unga
 • Läge: Centralsjukhusets entrésida, platsen för C-byggnaden som senare kommer att rivas
 • Sammanlagd våningsyta: 19 383 kvadratmeter, sammanlagt 3 våningar
 • Tidsplan: tas i bruk i oktober 2019

N-byggnaden, Tays Hjärtsjukhus

 • Funktioner: vård av hjärtpatienter
 • Läge: Centralsjukhusets entrésida, den gamla N-byggnadens plats
 • Sammanlagd våningsyta: 13 784 kvadratmeter, sammanlagt 4 våningar
 • Tidsplan: tas i bruk i maj 2018

Parkeringshall

 • Läge: Under jorden på entrésidan
 • Antal bilplatser: drygt 400
 • Sammanlagd våningsyta: 19 797 kvadratmeter, två våningsplan med ingång direkt till Tays huvudentré
 • Tidsplan: tas i bruk av Hjärtsjukhuset i maj 2018, hela Centralsjukhuset i oktober 2019

Projektledningsentreprenör för entrésidan: SRV Rakennus Oy

Du kan följa byggandet på webbkameran.

Kostnader

Budgeten för de nya byggnaderna D och L med direkt tillhörande allmän infrastruktur uppgår till ca 170 miljoner euro och projektet finansieras av Birkalands sjukvårdsdistrikt. Budgeten för N-byggnaden uppgår till drygt 30 miljoner euro och den finansieras av TAYS Hjärtcentrum Ab. Budgeten för parkeringshallen uppgår till ca 25 miljoner euro och den finansieras av Vieritie Oy och parkeringskunderna.

I samband med byggarbetena på Tays entrésida är det ändamålsenligt att flytta landningsplatsen för helikopter närmare akutmottagningen, operationsavdelningarna och intensivavdelningen till den nya D-byggnadens tak. Denna kostnad har beaktats nedan.

Ansvariga

Fastighetsdirektör Petri Laurikka
Byggherrechef Matias Seini