Specialarrangemang

Vården av patienterna jämte annan verksamhet fortgår utan avbrott vid sjukhusen under hela den tid byggarbetet pågår. För att kunna garantera en smidig verksamhet och trygga färdlederna måste vi vidta exceptionella arrangemang under den tid byggarbetet framskrider.

Vi meddelar alltid separat om specialarrangemangen på sjukhusdistriktets webbplats, i kallelser per brev och genom skyltning i området.

Ändringar i trafiken på Tays område

Byggplatsernas läge och uppdaterade färdvägar har märkts ut på kartan över Tays.

  • Huvudentrén har flyttats till byggnad R (Radius). Största delen av trafiken leds till Tays från Teiskontie via Lääkärinkatu.
  • Den nya huvudentrén öppnas på lördagen 28 september 2019. Därefter kommer du till sjukhuset via den nya huvudentrén. Adressen är Elämänaukio 2.
    • Om du anländer med bil, kör till parkeringshuset (adress Kuntokatu 2). 
  • Parkeringsområdet framför Radius, Riviparkki, är reserverad enbart för patienter och besökare.
  • Från Lääkärinkatu kör du vidare till förlossningen.
  • Till akutmottagningen Acuta och Tays enheter vid Biokatu kör du vidare från Teiskontie genom korsningen vid Kuntokatu.