Tays Hatanpää sjukhus

Tays Hatanpää är en del av Tammerfors universitetssjukhus. Vi vårdar patienter inom flera olika specialområden både polikliniskt och på bäddavdelningarna. Tays Hatanpää tillhandahåller särskilt icke-brådskande specialsjukvård, kirurgi som kräver bäddavdelningsvård och dagkirurgi. Även hemsjukhusets verksamhet fortsätter.

Sjukhuset har verksamhet i två byggnader. Kirurgi, inre sjukdomar, infektionssjukdomar, hjärtsjukdomar och geriatri i stamsjukhuset i Hatanpää. Neurologi och synträning finns i parksjukhuset i Hatanpää.

Vård vid Tays Hatanpää

Tays Hatanpää tillhandahåller poliklinisk specialsjukvård inom flera olika specialområden: till exempel ortopedi, fysiatri, neurologi, gastroenterologi, kärlkirurgi, gynekologi, inre sjukdomar, reumatologi, kardiologi, geriatri, bariatri det vill säga behandling av fetma. 

Bäddavdelningsvård vid Tays Hatanpää erbjuds inom geriatri, infektionssjukdomar, kirurgi, neurologi, inre sjukdomar samt allmänmedicin. Hemsjukhuset gör det möjligt att vårda patienter i behov av akut specialsjukvård i hemmet.

Operationsverksamheten vid Tays Hatanpää omfattar bland annat ortopedi, allmän kirurgi, gastrokirurgi och gynekologisk kirurgi.

Omfattande laboratorie- och röntgentjänster rörande undersökningar och vård finns att få vid Tays Hatanpää.

Ansvariga

Servicechef, verksamhetsområdeschef Petri Oivanen
Sjukhusöverskötare Mika Virtanen