Tays Hjärtsjukhus

Tays Hjärtsjukhus är ett fullservicesjukhus där man specialiserat sig på behandling av hjärtat. Kärnan i verksamheten och utvecklingen är patienten och utgångspunkten är en smidig och effektiv vårdstig i rätt tid.

Tays Hjärtsjukhus är ett aktiebolag ägt av Birkalands sjukvårdsdistrikts samkommun och Egentliga Tavastlands samkommun. Vid sjukhuset med fokus på hjärtvård får patienter inom den offentliga och privata sektorn kardiologisk eller hjärt- och thoraxkirurgisk vård.

Vårt serviceutbud omfattar undersökningar av hjärtsjukdomar, planering och utförande av vård och behandling samt uppföljning. Därtill erbjuder vi mångsidiga undersöknings- och utbildningstjänster för experter inom hälsovården.

Hjärtsjukhuset svarar för specialsjukvården av hjärtpatienter inom Birkalands område och producerar tjänster även för andra kommuner, sjukvårdsdistrikt och aktörer inom hälsovårdsbranschen. Du kan söka dig till Hjärtsjukhuset antingen som valfrihetspatient inom specialsjukvårdssektorn eller som privat patient runt om i Finland. Hjärtsjukhuset har verksamhet på sex orter: i Tammerfors, Valkeakoski, Tavastehus, Riihimäki, Jyväskylä och Helsingfors.

Mångprofessionellt hjärtteam för patientens bästa

Hjärtsjukhusets verksamhet har byggts runt patientens vårdstig, och tack vare detta behöver inte patienten byta enhet under vårdperioden. Vår verksamhetsmodell möjliggör snabb vård.

Hjärtsjukhuset sysselsätter över 400 experter inom vård av hjärtsjukdomar, varav ungefär 75 personer är läkare. Hjärtteamet består av läkare och vårdare som specialiserat sig på behandling av hjärtat samt andra professionella som specialiserat sig på vård av hjärtpatienter. Genom den branschövergripande kompetensen garanteras patienten en smidig, pålitlig och trygg vårdupplevelse.

Nya lokaler och utrustning i internationell toppklass

Hjärtsjukhuset inledde verksamheten i de nya lokalerna i maj 2018. Hjärtsjukhusets nybyggnad är den första av objekten som är färdiga inom Tays gårdsprojekt. Det nya sjukhusets lokaler och utrustning är i internationell toppklass. Utgångspunkten för planeringen av de nya lokalerna har varit en smidig vårdprocess samt att beakta patienterna och deras anhöriga på ett heltäckande sätt.

Hjärtpatientens vård har stärkts genom samarbete mellan specialsjukvården och tredje sektorn

Hämeenmaan Sydänpiiri ry:s kontor finns i det nya Hjärtsjukhuset. Verksamhetsmodellen där tredje sektorn delar utrymmen med specialsjukvården är den första av sitt slag i Finland. Målet är att erbjuda alla tjänster som Hjärtsjukhuset tillhandahåller inom hjärtvård för att underlätta hjärtpatientens vardag.

Ansvariga

Verkställande direktör, chefsöverläkare Pasi Lehto