Tays Hjärtsjukhus

Tays Hjärtsjukhus är ett fullservicesjukhus specialiserat på hjärtvård. Kärnan i sjukhusets verksamhet och utveckling är patienten och utgångspunkten är att patienten ska känna sig lugn och väl till mods.

Tays Hjärtsjukhus är ett aktiebolag som ägs av Tammerfors universitetssjukhus. På sjukhuset specialiserat på hjärtvård vårdas patienter som behöver kardiologiska eller hjärt- och thoraxkirurgiska behandlingar. Patienterna kommer via såväl offentliga som privata sektorn.

Hjärtsjukhusets tjänster omfattar undersökning, planering och genomförande av behandlingar samt uppföljning vid hjärtsjukdomar. Vi erbjuder också mångsidiga undersöknings- och undervisningstjänster för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård.

Hjärtsjukhuset har ansvaret för specialsjukvård av hjärtpatienter i Birkaland och producerar också tjänster för andra kommuner, sjukvårdsdistrikt och aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Patienter från hela Finland kan komma till Hjärtsjukhuset antingen via offentliga sektorn i och med rätten att fritt välja vårdenhet inom specialsjukvården eller som privatpatient. Hjärtsjukhuset har verksamhetsenheter i Tammerfors, Valkeakoski och Helsingfors.

Ett multiprofessionellt hjärtteam för patientens bästa

Hjärtsjukhusets verksamhet har byggts upp kring patientens vårdväg, vilket gör att patienten vårdas på en och samma enhet under hela vårdperioden. Vår verksamhetsmodell möjliggör snabb tillgång till vård och smidig vård.

På Hjärtsjukhuset arbetar nästan 400 yrkesutbildade personer som är specialiserade på vård av hjärtsjukdomar, varav 60 är läkare. Till hjärtteamet hör läkare, sjukskötare och andra experter som är specialiserade på vård av hjärtpatienter. Den multiprofessionella kompetensen garanterar en smidig, tillförlitlig och trygg vårdupplevelse för patienten.

Ansvariga

Verkställande direktör, ledande överläkare Kari Niemelä
Servicechef, kardiologi, överläkare Vesa Virtanen
Operationschef, kardiologi, avdelningsöverläkare Pasi Lehto
Servicechef, kirurgi och anestesi, överläkare Timo Porkkala
Operationschef, hjärt- och thoraxkirurgi, överläkare Mika Kohonen