Tays Pitkäniemi sjukhus

Vi undersöker och vårdar merparten av Tammerfors universitetssjukhus psykiatriska patienter på Pitkäniemi sjukhus som ligger i Nokia. Vi ansvarar för psykiatrijour, avdelnings- och poliklinikvård samt terapitjänster.

På Tays Pitkäniemi sjukhus vårdas vuxna och ungdomar. Psykiatriska undersökningar och vård av barn är koncentrerade till Tays centralsjukhus i Tammerfors.

Över 80 procent av de vuxna patienterna kommer för vård som jourpatienter och sjukhusvården varar vanligen 2–3 veckor. Vi har sammanlagt cirka 200 bäddplatser. För psykiatrisk vård på Tays krävs alltid läkarremiss.

På Tays Pitkäniemi undersöker och behandlar vi bland annat

  • akuta och allvarliga psykiska störningar, såsom psykos, schizofreni, allvarliga förstämningssyndrom, personstörningar, svåra kriser, drogutlösta psykoser, ätstörningar och olika beroendetillstånd
  • psykiatriska symtom i anknytning till neurologiska sjukdomar och hjärnskador
  • patienter som är i behov av vård oberoende av deras egen vilja
  • sjukdomar med anknytning till alkohol, läkemedel eller droger.

På samma område som Pitkäniemi sjukhus finns också Tays stödcentrum och omsorgstjänster för utvecklingsstörda.

Ledning

Chefsläkare Hanna-Mari Alanen
Överskötare Sari Lepistö