Tays Sastamala sjukhus

Vi vårdar patienter inom flera olika specialområden i samarbete med Tays centralsjukhus och Tays Hatanpää sjukhus. Vi erbjuder poliklinisk vård och avdelningsvård samt rehabilitering. Patienter som kommer för undersökning och vård av specialläkare på vårt sjukhus, ska ha en remiss av läkare, som är riktad till Tammerfors universitetssjukhus.

Vi undersöker och vårdar patienter som har bland annat

  • inremedicinska sjukdomar
  • urologiska sjukdomar
  • allmänkirurgiska sjukdomar
  • sjukdomar i bukorganen
  • psykiska störningar
  • rehabiliteringsbehov

Vård på Tays Sastamala sjukhus

Specialläkarmottagningar finns inom följande specialområden: allmänkirurgi, ortopedi, urologi, gastrokirurgi, gastroenterologi, gynekologi, blodkärlskirurgi, öron-, näs- och strupsjukdomar, invärtesmedicin, endokrinologi, reumatologi och psykiatri. Sjuksköterskemottagningar finns bland annat för patienter med diabetes, reumatiska sjukdomar, sömnapné och hudsjukdomar. Antalet öppenvårdsbesök är i genomsnitt 4 000 per månad.

På inremedicinska avdelningen och rehabiliteringsavdelningen vårdar vi patienter som behöver avdelningsvård eller intensiv rehabilitering inom specialsjukvård. Patienterna har genomgått åtgärder på Tays centralsjukhus, Tays Hatanpää sjukhus eller på Hjärtsjukhuset. Jourpatienternas andel är 25 procent. I anslutning till inremedicinska avdelningen finns en dialysenhet som är öppen från måndag till lördag.

På psykiatriska avdelningen vårdas patienter som behöver psykiatrisk vård. Avdelningen har cirka 250 vårdperioder per månad.

För undersökningar och vård av patienterna finns tillgång till röntgen- och laboratorietjänster på laboratorie- och röntgenenheterna vid Tays Sastamala sjukhus eller vid behov vid Tays övriga enheter.

I samma byggnad som sjukhuset finns Sastamalaregionens social- och hälsovårdstjänster (Sotesi) samt hälsovårdscentralens akutmottagning.

Vi samlar kontinuerligt respons av patienterna om deras upplevelser av vården, handledning och bemötande. Enligt responsen har 98 procent av patienterna upplevt att den vård de fått har varit mycket bra eller bra. Av de patienter som svarat skulle 98 procent rekommendera Tays Sastamala till sin anhöriga, om den anhöriga skulle vara i behov av vård.

Ledning

Chefsläkare Rainer Zeitlin
Ledande överskötare Anu Tanskanen