Tays Valkeakoski sjukhus

Vi vårdar patienter på Tays Valkeakoski sjukhus inom flera olika specialområden i samarbete med Tays Centralsjukhus. Vi erbjuder poliklinisk vård och vård på vårdavdelning samt utför dagkirurgiska operationer samt ingrepp som kräver kort eftervård. Vi svarar också för jour inom specialiserad sjukvård samt kvälls- natt- och veckoslutsjour inom primärvården för kommunerna I Birkalands södra del.

Vi undersöker och behandlar

  • invärtessjukdomar
  • kirurgiska sjukdomar
  • gynekologiska sjukdomar
  • öron, näs- och strupsjukdomar
  • hjärtsjukdomar som Hjärtsjukhusets verksamhet

Vård på Tays Valkeakoski sjukhus

I de moderna och välfungerande lokalerna på Tays Valkeakoski sjukhus finns mottagningar inom olika specialområden: urologi, gastroenterologi, gynekologi, öron- näs- och strupsjukdomar, sömnpoliklinik, invärtesmedicin, endokrinologi, reumasjukdomar, hematologi och också en dialysenhet som är öppen från måndag till lördag.

Enligt arbetsfördelningen i Birkalands sjukvårdsdistrikt utför vi på Tays Valkeakoski dagkirurgiska åtgärder och operationer inom öron- näs- och strupsjukdomar, mun- och tandkirurgi, barnkirurgi och gastrokirurgi.

På den inremedicinska och kirurgiska samt den neurologiska vårdavdelningen vårdar vi patienter som behöver specialiserad sjukvård på vårdavdelning. I samband med jouren finns hjärtövervakningen.

Vid Tays Valkeakoski finns tillgång till laboratorie- och röntgentjänster för undersökning och vård av patienter.

Sjukhuset fungerar som undervisningssjukhus i nära samarbete med medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet och yrkeshögskolorna i Tammerfors och Tavastland.

Vi samlar kontinuerligt respons av patienterna om deras upplevelser av vården, handledning och bemötande. Enligt responsen har 99 procent av patienterna upplevt att den vård de fått har varit mycket bra eller bra. 98 procent av patienterna skulle rekommendera Tays Valkeakoski till sin anhöriga, om den anhöriga skulle vara i behov av vård.

Ledning

Chefsläkare Rainer Zeitlin
Ledande överskötare Anu Tanskanen