På Tays Valkeakoski sjukhus vårdar vi patienter inom flera olika specialområden i samarbete med Tays centralsjukhus. Vi erbjuder poliklinisk vård och vård på vårdavdelning samt utför dagkirurgiska operationer samt ingrepp som kräver kort eftervård. Vi svarar också för jour inom specialiserad sjukvård samt kvälls- natt- och veckoslutsjour inom primärvården för kommunerna I Birkalands södra del.