Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin (Vate)

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Toimielimen kokoonpano on rakennettu teemoittaisen asiantuntemuksen mukaan.

Toimielimen tehtävänä ei ole poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelu. Vate asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtänyt näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. Vaten toimintaa seuraa seurantaryhmä, jonka jäsenet ovat Pirkanmaalla toimivien puolueiden ja ryhmien edustajia.

Jäsenet

Puheenjohtaja: Johtaja Tarmo Martikainen (PSHP), vara Pasi Virtanen - erikoissairaanhoidon järjestämisnäkökulma 

Varapuheenjohtaja: Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen (Tampere), vara Eeva Torppa-Saarinen - sote-järjestämis- ja yhteistyöalueiden näkökulma

Muut jäsenet

 • Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen (Kangasala), vara Eero Väätäinen (Nokia) - yleishallinnon ja yhdyspintojen näkökulma
 • Terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen (Parkano), vara Raija Ruoranen - (henkilöstöhallinnon ja osaulkoistuskuntien näkökulma) 
 • Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen (Pelastuslaitos), vara Teemu-Taavetti Toivonen - pelastustoimi
 • Perusturvajohtaja Paula Paavilainen (Pirkkala), vara Titta Pelttari (Lempäälä) - sote-peruspalveluiden näkökulma 
 • Kaupunginjohtaja Antti Peltola (Akaa), vara Minna Uschanoff Valkeakoski - (yleishallinnon ja talouden näkökulma) 
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi  Tryyki (Sastamala), vara Timo Tallila (Ikaalinen) - sote-peruspalveluiden näkökulma
 • Johtajaylilääkäri Juhani Sand (PSHP), vara Eija Tomas - erikoissairaanhoidon palveluiden ja yhteistyöalueiden näkökulma
 • Hallintojohtaja Vuokko Ylinen (PSHP), vara Pekka Erola - juridiikka, sopimukset ja tukipalvelut
 • Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala (Tampere), vara Reija Linnamaa - yleishallinnon ja konsernijohdon näkökulma

Jaostot

Sote-palveluiden jaosto, pj. Taru Kuosmanen, 1. varapj. Juhani Sand ja 2. varapj. Päivi Tryyki
Jaoston alaiset työryhmät

 • Peruspalvelut-työryhmä, pj. Paula Paavilainen, 1. varapj. Janita Koivisto ja 2. varapj. Maria Päivänen
 • Integraatio ja TKIO -työryhmä; pj. Sari Mäkinen ja varapj. Tarja Soukko
 • Erikoissairaanhoito-työryhmä; pj. Eija Tomás ja varapj. Tarja Marjamäki

Pelastustoimen jaosto, pj. Teemu-Taavetti Toivonen ja varapj. Kari Alanko

Hallinnon ja järjestämisen jaosto, pj. Heli Hirvelä, 1. varapj. Marika Lanne, 2. varapj. Tarmo Martikainen ja 3. varapj. Timo Tallila

ICMT-jaosto, pj. Pasi Lehmus ja varapj. Anne Santalahti

Yhdyspinnat-jaosto, pj. Oskari Auvinen ja varapj. Maritta Närhi

Tehtävät 

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle 

 • selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi 
 • osallistua hyvinvointialueille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen 
 • osallistua hyvinvointialueille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen 
 • osallistua hyvinvointialueille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen 
 • valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa 
 • päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta 
 • osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen 
 • valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat. 

Valmistelutoimielimen yksityiskohtaiset tehtävät on lueteltu 10 §:ssä laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021 pdf-tiedosto).