Viva-projekti

Kansallinen Varhaisilla interventioilla vaikuttavuutta (Viva) -projekti edistää psykososiaalisten menetelmien käyttöä. Tavoitteena on juurruttaa näyttöön perustuvia psykososiaalisia interventioita lasten ja nuoren sosiaali-ja terveyspalveluihin. Projekti toteutetaan Sisä-Suomen yhteistyöalueella vuosina 2021-2023.

Projektissa koulutetaan ja implementoidaan kaksi menetelmää: IPC nuorten masennusoireisiin ja Cool Kids lasten ja nuorten ahdistuneisuuteen. IPC:n käyttöönoton tavoitteena on mahdollistaa masennusoireileville nuorille oikea-aikainen tuki opiskeluhuollossa. Cool Kidsin käyttöönoton tavoitteena on se, että ahdistusoireinen lapsi tai nuori saa näyttöön perustuvaa tukea perusterveydenhuollossa.

Projektin tavoitteet

 • Varhainen ja oikea-aikainen tuki masennus- tai ahdistusoireisille lapsille ja nuorille
 • IPC- ja Cool Kids-menetelmän juurtuminen osaksi lasten ja nuorten mielenterveysoireiden perustason hoitoa
 • Luoda edellytykset lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden osaamiskeskuksen perustamiselle Tays:aan.  
 • Näyttöön perustuvat psykososiaaliset menetelmät osaksi kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia 

Toteutus

 • Koulutetaan
  • opiskeluhuollon ammattilaisia varhaisen tuen IPC-menetelmän (interpersoonallinen ohjaus ja neuvonta) käyttöön
  • lasten- ja nuorisopsykiatrian, nuorisovastaanottojen sekä perheneuvoloiden ammattilaisia Cool Kids -menetelmän käyttöön
  • ja tuetaan näiden menetelmän käyttöä ja käytön jatkuvuutta. ​
 • Tuetaan ammattilaisten työskentelyn suunnitelmallisuutta ja vahvistetaan ammatillista osaamista lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoidossa​
 • Pysyvän koulutusjärjestelmän ja siihen liittyvän menetelmäohjausjärjestelmän rakentaminen yhdessä muiden erva-alueiden kanssa 

Pirkanmaan Viva-projektitiimin jäsenet ja yhteystiedot

Projektipäällikkö Noora Seilo, p. 044 472 9529

IPC:n käyttöönottoa edistävä tiimi

Psykologi Tiina Myllymäki, p. 050 560 7719
Asiantuntijahoitaja Staava Tala, p. 050 569 0036
Psykologi Susanna Salin-Kares, p. 044 472 9568
Psykologi Pauliina Parhiala p. 044 472 9566
Pirkanmaan aluevastaava Minna Ritakorpi, p.044 472 9569
Kanta-Hämeen aluevastaava: Asiantuntijahoitaja Saija Suuronen (saija.suuronen@khshp.fi) p. 045 773 11979
Etelä-Pohjanmaan aluevastaava: Asiantuntijahoitaja Anu Ahola (anu.ahola@epshp.fi) p. 050 474 0004

Cool Kidsin käyttöönottoa edistävä tiimi

Asiantuntijahoitaja Katariina Aimo p. 050 412 6735

Asiantuntijahoitaja Saara Mäkinen p. 050 373 9809

Sosiaalityöntekijä Mari Porkka p. 044 472 9917